Phương án xây cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có khả thi?

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở ban ngành nghiên cứu làm báo cáo tiền khả thi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để trình Thủ tướng quyết định.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: UBND tỉnh vừa tổ chức họp nghe Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) báo cáo dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với tổng chiều dài 77,8km, cao tốc này được chia làm 2 dự án thành phần, trong đó thành phần 1 từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) đến thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) dài 46,8km; thành phần 2 từ Phú Mỹ đến TP Vũng Tàu dài 31km.

Phương án tiền khả thi…

Theo báo cáo của TEDI, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 1/3/2016 về quy hoạch phát triển đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tổng chiều dài toàn tuyến 77,8km.

Dự án chia làm 2 thành phần, trong đó thành phần 1 từ Biên Hòa (Đồng Nai) đến TX. Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) có tổng chiều dài 38km, được thiết kế 6 làn đường, riêng đoạn qua sân bay Long Thành có 8 làn đường.

Đối với dự án thành phần từ TX. Phú Mỹ đến TP. Vũng Tàu (gồm 28km cao tốc và 2,7km đường đô thị), được thiết kế 4 làn đường.

Như vậy, tổng vốn đầu tư dự kiến 25.743 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng gần 7.000 tỷ đồng do ngân sách trung ương và địa phương chi trả. Phần xây lắp theo hình thức đầu tư đối tác công - tư có hợp đồng BOT.

Về phương án đầu tư, TEDI đưa ra 3 phương án xây dựng, cụ thể: Phương án 1: đầu tư toàn tuyến, trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, trung ương và Đồng Nai đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, kêu gọi đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Phương án 2: Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng; kêu gọi đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng và trung ương hỗ trợ hơn 5.000 tỷ đồng để xây dựng đường cao tốc; còn lại tuyến nối đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng do Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện.

Phương án 3: tách đầu tư dự án theo từng phần, trong đó, dự án thành phần 1 trung ương và Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, còn lại kêu gọi đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng xây dựng cơ bản.

…có khả thi?

Với dự án thành phần 2 có mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, còn lại là vốn đầu tư công của trung ương hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu xin phép chuyển toàn bộ dự án thành phần 2 thành đường cao tốc đô thị thuộc hệ thống giao thông địa phương, khi đó đầu tư theo phương án nào sẽ do tỉnh sắp xếp. Tuy nhiên, theo TEDI thì phương án đầu tư thành phần 1 trước, trong trường hợp ngân sách chưa bố trí được vốn.

Theo báo cáo của TEDI, tổng kinh phí đầu tư dự án khoảng 25.743 tỷ đồng, trong đó phần xây dựng công trình là 23.614 tỷ đồng; đầu tư tuyến nối, đường đô thị 2.129 tỷ đồng.

Trước những vấn đề trên, Chủ tịch Nguyễn Văn Thọ giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật hồ sơ dự án, tham mưu UBND tỉnh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho chủ trương đầu tư.

Trước đó, cuối năm 2019, lãnh đạo 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai đã thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bà Rịa - Vũng Tàu làm đầu mối chuẩn bị các thủ tục đầu tư, ký kết và thực hiện hợp đồng dự án. Ngày 7/2, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Đáng chú ý, trước đó phương án của Sở GTVT Bà Rịa-Vũng Tàu, thì cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được phân chia thành 2 giai đoạn đầu tư xây dựng. Giai đoạn 1, đoạn Biên Hòa-Phú Mỹ-Cái Mép dài 47km dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng; giai đoạn 2, đoạn Phú Mỹ - Vũng Tàu dài 28km, với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Hiện nay, giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được Bộ GTVT phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư theo hình thức BOT chưa đảm bảo tính khả thi và chưa có kế hoạch bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn nên Bộ GTVT đề nghị có thêm phương án.